Guang Ci Tang® Pain Specialty Formulas

 • all
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
Code Product Name English Name Chinese Name  
AH170P p
Ba Zheng Pian (UTflow™) 200 mg 200 Tablets Jul Sale 20% Off
UTflow™ 八正片 Login to see price
AH089P p
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Pian (Vertigoff™) 200 mg 200 Tablets
Vertigoff™ 半夏白術天麻片 Login to see price
AH149P p
Ban Xia Xie Xin Pian (GastroPeace™) 200 mg 200 Tablets
GastroPeace™ 半夏瀉心片 Login to see price
AH167P p
Chai Hu Shu Gan Pian (Bupleuri LiverSoothe™) 200 mg 200 Tablets
Bupleuri LiverSoothe™ 柴胡疏肝片 Login to see price
AH060P p
Chuan Xiong Cha Tiao Pian (HeadClarity™) 200 mg 200 Tablets
HeadClarity™ 川芎茶調片 Login to see price
AH069P p
Du Huo Ji Sheng Pian (JointsJoy™) 200 mg 200 Tablets
JointsJoy™ 獨活寄生片 Login to see price
AH119P s p
Feng Shi Xiao Tong Pian (ArthritEZ™) 200 mg 200 Tablets
ArthritEZ™ 風濕消痛片 Login to see price
AH038P p
Fu Fang Dan Shen Pian (CardioVigor™) 200 mg 100 Tablets
Cardiovigor™ 复方丹參片 Login to see price
AH036P s p
Huo Xue Tong Mai Pian (CircuFine™) 200 mg 200 Tablets
CircuFine™ 活血通脈片 Login to see price
AH010P s p
Jian Zhou Tong Pian (ShoulderEZ™) 200 mg 200 Tablets
ShoulderEZ™ 肩周痛片 Login to see price
AH125P p
Jin Gu Die Da Pian (Bruise Mender™) 200 mg 200 Tablets
Bruise Mender™ 筋骨跌打片 Login to see price
AH037P s p
Pian Tou Tong Pian (Migranoff™) 200 mg 200 Tablets
Migranoff™ 偏頭痛片 Login to see price
AH091P p
Shao Fu Zhu Yu Pian (Abdo StasisClear™) 200 mg 200 Tablets
Abdo StasisClear™ 少腹逐瘀片 Login to see price
AH090P p
Shen Tong Zhu Yu Pian (StasisClear™) 200 mg 200 Tablets
StasisClear™ 身痛逐瘀片 Login to see price
AH135P p
Si Miao Pian (Dampclear™) 200 mg 200 Tablets
Dampclear™ 四妙片 Login to see price
AH050P s p
Te Xiao Jing Zhui Tong Pian (NecKinder™) 200 mg 200 Tablets
NecKinder™ 特效頸椎痛片 Login to see price
AH084P p
Tian Ma Gou Teng Pian (Liver Windclear™) 200 mg 200 Tablets
Liver Windclear™ 天麻鉤藤片 Login to see price
AH035P p
Tong Jing Pian (MensesEase™) 200 mg 200 Tablets
MensesEase™ 痛經片 Login to see price
AH142P s p
Xi Guan Jie Xiao Tong Pian (KneeKinder™) 200 mg 200 Tablets
KneeKinder™ 膝關節消痛片 Login to see price
AH045P p
Xiao Huo Luo Pian (MeridianClear™) 200 mg 100 Tablets
MeridianClear™ 小活絡片 Login to see price
AH087P p
Xue Fu Zhu Yu Pian (Blood StasisClear™) 200 mg 200 Tablets
Blood StasisClear™ 血府逐瘀片 Login to see price
AH151P s p
Yan Hu Suo Zhi Tong Pian (Corydalis Relaxe™) 200 mg 200 Tablets
Corydalis Relaxe™ 延胡索止痛片 Login to see price
AH055P s p
Zhuang Gu Xiao Ci Pian (BoneVigor™) 200 mg 200 Tablets
BoneVigor™ 壯骨消刺片 Login to see price
AH049P s p
Zuo Gu Shen Jing Tong Pian (Sciaticlear™) 200 mg 200 Tablets
Sciaticlear™ 坐骨神經痛片 Login to see price

MY CART