Guang Ci Tang® Pain Specialty Formulas

 • all
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
Code Product Name English Name Chinese Name  
AH170P
Ba Zheng Pian (UTflow™) 200 mg 200 Tablets
UTflow™ 八正片 Login to see price
AH089P
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Pian (BalanceEZ™) 200 mg 200 Tablets
BalanceEZ™ 半夏白術天麻片 Login to see price
AH149P
Ban Xia Xie Xin Pian (GastroPeace™) 200 mg 200 Tablets
GastroPeace™ 半夏瀉心片 Login to see price
AH167P
Chai Hu Shu Gan Pian (Bupleuri LiverSoothe™) 200 mg 200 Tablets
Bupleuri LiverSoothe™ 柴胡疏肝片 Login to see price
AH060P
Chuan Xiong Cha Tiao Pian (HeadClarity™) 200 mg 200 Tablets Jul Sale 20% Off
HeadClarity™ 川芎茶調片 Login to see price
AH069P
Du Huo Ji Sheng Pian (JointsJoy™) 200 mg 200 Tablets
JointsJoy™ 獨活寄生片 Login to see price
AH119P
Feng Shi Xiao Tong Pian (EzJoint™) 200 mg 200 Tablets
EzJoint™ 風濕消通片 Login to see price
AH038P
Fu Fang Dan Shen Pian (Cardiovigor™) 200 mg 100 Tablets
Cardiovigor™ 复方丹參片 Login to see price
AH036P
Huo Xue Tong Mai Pian (CircuFine™) 200 mg 200 Tablets
CircuFine™ 活血通脈片 Login to see price
AH010P
Jian Zhou Tong Pian (ShoulderEZ™) 200 mg 200 Tablets
ShoulderEZ™ 肩周通片 Login to see price
AH125P
Jin Gu Die Da Pian (Bruise Mender™) 200 mg 200 Tablets
Bruise Mender™ 筋骨跌打片 Login to see price
AH037P
Pian Tou Tong Pian (Headelight™) 200 mg 200 Tablets
Headelight™ 偏頭通片 Login to see price
AH091P
Shao Fu Zhu Yu Pian (Abdo StasisClear™) 200 mg 200 Tablets
Abdo StasisClear™ 少腹逐瘀片 Login to see price
AH090P
Shen Tong Zhu Yu Pian (StasisClear™) 200 mg 200 Tablets
StasisClear™ 身痛逐瘀片 Login to see price
AH135P
Si Miao Pian (Dampclear™) 200 mg 200 Tablets
Dampclear™ 四妙片 Login to see price
AH050P
Te Xiao Jing Zhui Tong Pian (NecKinder™) 200 mg 200 Tablets
NecKinder™ 特效頸椎通片 Login to see price
AH084P
Tian Ma Gou Teng Pian (Liver Windclear™) 200 mg 200 Tablets
Liver Windclear™ 天麻鉤藤片 Login to see price
AH142P
Xi Guan Jie Tong Pian (KneeKinder™) 200 mg 200 Tablets
KneeKinder™ 膝關節通片 Login to see price
AH045P
Xiao Huo Luo Pian (MeridianClear™) 200 mg 100 Tablets
MeridianClear™ 小活絡片 Login to see price
AH087P
Xue Fu Zhu Yu Pian (Blood StasisClear™) 200 mg 200 Tablets
Blood StasisClear™ 血府逐瘀片 Login to see price
AH151P
Yan Hu Suo Pian (Corydalis Relaxe™) 200 mg 200 Tablets
Corydalis Relaxe™ 延胡索片 Login to see price
AH055P
Zhuang Gu Gu Ben Pian (BoneVigor™) 200 mg 200 Tablets
BoneVigor™ 壯骨固本片 Login to see price
AH049P
Zuo Gu Shen Jing Tong Pian (Sciaticlear™) 200 mg 200 Tablets
Sciaticlear™ 坐骨神經通片 Login to see price

MY CART